Ogranak Matice hrvatske u Puli

Predsjednik
Daniel Mikulaco

Bartolomeova 8
52203 PULA
Hrvatska

Izvješća

slika

11.09.2019.

Ogranak Matice hrvatske u Bujama , Ogranak Matice hrvatske u Pazinu , Ogranak Matice hrvatske u Puli , Ogranak Matice hrvatske u Rovinju , Ogranak Matice hrvatske u Umagu , Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Susret ogranaka Matice hrvatske iz Istarske županije

Ogranci Matice hrvatske iz Istarske županije, obgrljeni Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, pod pokroviteljstvom rektora Alfija Barbierija, okupili su se 11. rujna na Fakultetu ekonomije i turizma kako bi predstavili rezultate svoga rada te buduće planove. 

Uredništvo

Ida Hitrec

Tajnica za ogranke Matice hrvatske

Katarina Cukovečki

 

Ogranci

Arhiva