Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku - knjige

Slavica Stojan

THE STORY OF DUBROVNIK

 Knjiga Slavice Stojan predstavlja esejističku sintezu dubrovačke povijesti od nastanka Grada do propasti Republike. Nastala je na temelju opsežne literature i dugogodišnjeg istraživačkog i književnog iskustva autorice teksta. Ona sugestivno vodi čitatelja kroz sve epohe i kroz sve uspone i padove u povijesti Grada. Tekst prate ilustracije Ninoslava Kunca koje oslikavaju povijesne portrete i rezimiraju događaje iz prošlosti Republike na duhovit i satiričan način, a često se približavaju izričaju stripa. Njihov kreativni doprinos osobito je vidljiv u oslikavanju svakodnevice života. Iako kronološku okosnicu ovog stilski dotjeranog i vješto strukturiranog štiva čine politički događaji, težište naracije o Gradu i njegovoj uzbudljivoj prošlosti autorica stavlja na brojne sadržaje društvene i kulturne povijesti i dubrovačke fenomene dugoga trajanja – legende i svetačke kultove, crkveni i komunalni život, republikanski ustroj vlasti, urbanizam i graditeljstvo, bratovštine, vlastelu i staleški poredak, brodogradnju, pomorstvo i trgovinu, diplomaciju, književnost i umjetnost, privatni život itd. Knjiga je podijeljena na trinaest poglavlja koja na zanimljiv i nadahnut način prati i dopunjuje više od stotinu i pedeset nesvakidašnjih ilustracija. Knjiga je metodološki i sadržajno koherentna i čitljiva. Njezinoj privlačnosti doprinosi i sažetost jer je u njoj bogata i dramatična povijest Dubrovnika ispripovijedana u nešto više od stotinjak intrigantnih i primamljivih stranica. Knjiga je objavljena na engleskom jeziku.

Knjigu je moguće naručiti i putem web-knjižare: https://www.matica-hrvatska-dubrovnik.com/proizvod/stojan-the-story-of-dubrovnik/

Preuzeto s mrežnih stranica Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku.

From peer review of the manuscript The Story of Dubrovnik by Slavica Stojan

Based on voluminous literature and many years of research and literary experience, Slavica Stojan autoritatively guides the reader through all epochs and through the ebb and flow that marked the historical develompent of the city. Political events constitute the chronological bacbone of this brilliantly styled and expertly constructed work, yet the focus of the narrative is places on numerous contents of the social and cultural history as well as the Ragusan phenomena of the longue duree - legends and saintly cults, ecclasiastical and communal life, republican government organisation, urbanism and construction, confraternities, nobility and class order, shipbuilding, shipping and maritime trade, literature and art, private life etc.

Encapsulated in no more than hunderd pages, Slavica Stojan has written a compelling easy read about Dubrovnik, coherent in terms of both methodology and content. Therefore, this manuscript is a narrative enterprise in itself.

Stjepan Ćosić

Prijevod Vesna Baće; ilustrator Ninoslav Kunc; urednica Rina Kralj Brassard; recenzenti Stjepan Ćosić i Vesna Miović; lektura Ana Rajić.

Knjiga je nagrađena Zlatnom poveljom Matice hrvatske.

THE STORY OF DUBROVNIK

Arhiva

Klikni za povratak