Ogranak Matice hrvatske u Čabru - knjige

Nada Glad

Radio Delnice - Radio Gorski kotar

1969.-2019.

Urednici: Ivan Janeš, Nada Glad

Novo izdanje Ogranka Matice hrvatske u Čabru objavljeno u suizdanju s Radijom Gorski Kotar u Delnicama, monografsko je djelo koje opisuje pedeset godina dugo djelovanje te radijske postaje u promjenjivim političkim, gospodarskim i socijalnim uvjetima od 1969. godine pa sve do danas. Monografija prati priče djelatnika i suradnika radio postaje, čijim je djelovanjem omogućeno neprekidna veza udaljenih gorskih krajeva s ostatkom zemlje. Radio je u tih dugih 50 godina promijenio svoju ulogu od osnovnog informativnog sredstva do čuvara regionalne tradicije, a ostaje do danas jedno od najvrjednijih sredstava informiranja na tom područje, ali i šire, koristeći današnju tehnologiju i mogućnost Internet strujanja svoga sadržaja. Svega 350 stranica popraćeno je reprodukcijama medijskih napisa, dokumenata i fotografija, koji dodatno doprinose dokumentarnom praćenju radijske postaje i njenih podružnica. Svakako je riječ o vrijednom izdanju i doprinosu proučavanja medijske kulture i njenog utjecaja u Hrvatskoj.

Suradnici: Davor Grgurić, Marinko Jakovljević, Vlado Kovačić, Tvrtko Krajčević, Željko Malnar, Greta Paver, Miroslav Pleše, Štefica Sušić, Juraj Šragalj

Autori

Radio Delnice - Radio Gorski kotar

Arhiva

Klikni za povratak