Hrvatska revija 3, 2021.

Naslovnica

Mladen Parlov

Tema broja: Judita – o petstotoj obljetnici... (I. dio)

Marulićeva duhovna baština

Poučak velikoga Splićanina ili čemu nas uče velikani

Ana Šimić

Tema broja: Judita – o petstotoj obljetnici... (I. dio)

Poučak velikoga Splićanina ili čemu nas uče velikani

Miro Gavran dvadeset godina nakon svoje Judite

Marinko Krmpotić

Tema broja: Judita po suvremenim hrvatskim umjetnicima (II. dio)

Miro Gavran dvadeset godina nakon svoje Judite

Judita i slikarstvo/slikari

Dimitrije Popović

Tema broja: Judita po suvremenim hrvatskim umjetnicima (II. dio)

Judita i slikarstvo/slikari

Hrvatska revija 3, 2021.

3, 2021.

Klikni za povratak