Zbivanja - tribina

Matica hrvatska

Tribina LINGVISTIKA S POVODOM na temu 'Nazivlje u društvenom i kulturnom kontekstu'

Srijeda, 23. listopada 2019. u 18:00 sati, Knjižara Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Zagreb

Razvoj se nazivlja i njegovo proučavanje neposredno vežu uz suvremene prakse jezičnoga planiranja u društvu, kao i uz međukulturnu razmjenu specifičnih pojmova i ideja.

Koji su izazovi njegovoga razvoja u današnjem višejezičnom okruženju? Kako se rječnik i kultura presijecaju u proučavanju nazivlja? To će biti teme razgovora s Majom Bratanić.

Uz Maju Bratanić gostuju Ida Raffaelli i Daniela Katunar

slika
Pregled