Zbivanja - predstavljanje knjige

Matica hrvatska, Sveučilište u Zadru

Predstavljanje knjiga PABIRCI Mirka Tomasovića i STRENNA DALMATA (1847.) Valtera Tomasa

Ponedjeljak, 16. travnja 2018. u 12:00 sati, Mala dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Sveučilištu u Zadru Matici hrvatskoj čast je pozvati Vas na predstavljanje knjiga

Pabirci  Mirka Tomasovića (ur. Valter Tomas) Strenna Dalmata (1847.)  Valtera Tomasa

Knjige će predstaviti: 

Izv. prof. dr. sc. Iva Grgić Maroević
Akademik Tonko Maroević
Prof. dr. sc. Josip Lisac
Izv. prof. dr. sc. Valter Tomas

 

 Pregled