Zbivanja - predavanje

Odjel za jezikoslovlje Matice hrvatske

Predavanje Sanje Vulić SVECI U OŽUJKU U FRAZEMIMA I POSLOVICAMA

Srijeda, 20. ožujka 2019. u 18:00 sati, Mala dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

U uvodu predavanja bit će riječi o etimologiji naziva ožujak i o drugim nazivima za taj mjesec U razradi će se analizirati poslovice i frazemi  u vezi s pretkoncilskim datumom spomendana sv. Grgura Velikoga (12. ožujka), uz spomendan sv. Josipa (19. ožujka), uz pretkoncilski datum spomendana sv. Benedikta (21. ožujka) te uz blagdan Blagovijesti (25. ožujka). Predavanjem se želi pokazati pučka raznolikost blagdanskih imena, frazema i poslovica na širokom hrvatskom govornom području te kako je promjena datuma spomendana utjecala na smisao pojedinih poslovica.

Prof. dr. sc. Sanja Vulić redovita je profesorica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Predaje predmete iz područja hrvatskoga jezika i hrvatske dijaspore. Njezin su trajni znanstveni interes hrvatski čakavski i štokavski govori, hrvatska pučka imena blagdana, jezik hrvatskih pisaca (starijih i novijih) te jezik i književnost Hrvata u dijaspori.Pregled