Zbivanja - predavanje

Odjel za međunarodnu kulturnu i znanstvenu suradnju Matice hrvatske

Predavanje NEUROETIKA – neologizam koji nećemo zaboraviti

Utorak, 30. svibnja 2017. u 18:00 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Dajući uvid u razumijevanje ljudske prirode, neuroznanost i neurotehnologija nude mogućnosti da se predvidi, utječe, poboljša i/ili kontrolira ljudsko ponašanje. Ove mogućnosti mogle bi biti vrlo korisne, osim u medicinske svrhe, i u rješavanju mnogih problema u području poslovnog svijeta, obrazovanja, pravosuđa, ljudskih potencijala, vojnih pitanja, kriminologije, pa i svakodnevnog života. Paralelno s ovim iskorakom neuroznanosti iz medicinskog okruženja raste i zanimanje za povezana etička, pravna i društvena pitanja. Rasprave o poboljšanju ili djelovanju na mozak javile su se prvenstveno zbog posebnog statusa mozga kao osnove naše osobnosti i posebnosti, kao i zbog mogućnosti neprikladnih te potencijalno štetnih primjena (n)ovih tehnologija. Veliki rast interesa za etičke implikacije znanja iz područja neuroznanosti početkom 21. stoljeća rezultirao je razvojem novog područja Neuroetike. U predavanju će biti prikazan pregled područja i problemā koje obuhvaća.

Dr. Julija Erhardt znanstveni je suradnik i viši predavač na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je i magistrirala na PMF-u u Zagrebu, a doktorirala na University of Witwatersrand (Johannesburg, JAR). Radila je na Institutu »Ruđer Bošković« i Istraživačkom institutu PLIVA. Za vrijeme boravka u JAR-u, nakon doktoriranja, radila je u istraživačkom institutu African Explosive and Chemical Industry (AECI) i u Council for Scientific and Industrial Research (CSIR). Po povratku u Hrvatsku radi u Odjelu za biotehnologiju, istraživačkog instituta PLIVA (Barr), a od 2009. prelazi na PMF kao predavač u nastavi neuroimunologije i fiziologije. Od 2011. počinje uključivati sadržaje neuroetike u kolegije na Biološkom odsjeku. Godine 2013. dobitnica je stipendije University of Pennsylvania za usavršavanje u području neuroetike. 2014. organizira kolegij »Neuroetika« na doktorskom studiju neuroznanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te nastavlja predavati i pisati o neuroetičkim temama, znanstveno i popularno. Članica je Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku.Pregled