Zbivanja - predavanje

Odjel za glazbu Matice hrvatske, Odjel za književnost Matice hrvatske

Predavanje KNJIŽEVNOST I GLAZBA U VRIJEME HRVATSKOGA NARODNOG PREPORODA

Ponedjeljak, 11. studenoga 2019. u 19:00 sati, Dvorana Jure Petričevića, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Po svojim obilježjima dominantno određena nacionalnoidentifikacijskim ciljevima, književnost je hrvatskoga narodnog preporoda težila ostvarenju što širih recepcijskih dometa. Pritom je u znatnoj mjeri popularizaciji književnosti i njezinih ideja pridonosila glazba. U književnopovijesnome dijelu predavanja govorit će se o reprezentativnim preporodnim tekstovima koji su uglazbljivani, posebno s obzirom na njihove poetičke, žanrovske, tematske i stilske osobitosti, te o  njihovoj poziciji i značenju u kontekstu cjelokupnoga sustava onodobne hrvatske književnosti. Predavanje će održati doc. dr. sc. Suzana Coha (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i doc. dr. sc., mr. art. Tamara Jurkić Sviben (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). 

slika
Pregled