Zbivanja

Odjel za povijest umjetnosti arheologiju etnologiju i arhitekturu

Predavanje dr. sc. Hrvoja Potrebice KNEŽEVO SJEDIŠTE I GROBLJE IZ STARIJEGA ŽELJEZNOG DOBA - KAPTOL KOD POŽEGE (rezultati istraživanja 2001 - 2004)

Petak, 10. prosinca 2004. u 18.00 sati, Palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Što kriju tumuli?

Odjel za povijest umjetnosti, arheologiju, etnologiju i arhitekturu 10. prosinca organizirao je predavanje Hrvoja Potrebice, s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Kneževo sjedište i groblja iz starijeg željeznog doba - Kaptol kod Požege (rezultati istraživanja 2001-2004).
slikaKako je istaknuto, istraživanja toga lokaliteta još su u tijeku te se ne mogu donositi konačni zaključci. Do sada pronađen materijal na lokalitetu, smještenu u središnjoj Slavoniji na obroncima Papuka, pripada starijem željeznom dobu ili halštatskom razdoblju prapovijesnoga razvitka. Lokalitet je poznat od prije, a prva istraživanja, u kojima je istraženo četrnaest tumula, provedena su prije tridesetak godina. No, od tada su se parcele, a time i krajolik, izmijenili, pa je, kako je istaknuo Potrebica, teško bilo locirati nekadašnje mjesto istraživanja. Novija istraživanja, započeta 2001. godine, dosad su bila usmjerena na istraživanje nekropole, smještene u šumi, što zbog guste vegetacije otežava istraživanja. Dosad je istraženo pet tumula, a započet je i šesti, dok se zna za postojanje još dvadesetak. Prvi istraženi u svom središtu imao je zanimljivu konstrukciju kamene komore četverokutnoga presjeka, koji ostali nisu imali, a pojavila se i u šestom tumulu. Analizom ostataka utvrđena je datacija u razdoblje između 800. i 400. godine prije Krista. Tumul je, što je zanimljivo, sadržavao dvije vrste predmeta, muške i ženske, a analizom pepela utvrđeno je da nije čuvao ljudske ostatake, nego samo životinjske, što je navelo na pretpostavku da je riječ o ritualnom ukopu osobe koja je umrla daleko od kuće, a bila je bitna za zajednicu ili o ukopu žrtvenoga karaktera. Ostali tumuli pokazali su donekle uobičajne karakteristike, sadržavali su posude sa spaljenim ostacima pokojnika, a kao priloge keramičke posude, specifične za grupu Kaptol, sa zanimljivim zoomorfnim aplikacijama, dok su neke bile obložene i metalnim lamelicama, te uobičajne priloge, poput nakita i oružja.
Na lokalitetu, istaknuo je Potrebica, osim nekropole, zanimljiva za istraživanje bit će i gradina koja se smjestila u neposrednoj blizini, organizirana u terase, a na kraju je podsjetio i da je na loklaitetu, poveznici alpskog i balkanskog prostora, u vrijeme prvih istraživanja otkriven i poznati Kneževski grob, u kojem se nalazio materijal koji tipološki odgovara različitim krajevima Europe.Antonija Vranić
(Vijenac br. 282-283, 23. prosinca 2004.)

dr. sc. Hrvoje Potrebica
Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Pregled