Zbivanja

Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj

Koncert: TOMISLAV VUKŠIĆ (1980) – gitara

Ponedjeljak, 11. travnja 2005. u 20,00 sati, Palača Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb

PROGRAM:


Johann Sebastian Bach:
Preludij, Fuga i Allegro BWV 998 u Es-duru za lutnju


Joaquin Rodrigo:
Tri španjolska komada
Fandango
Passacaglia
Zapateado

Frano Parać:
Muzika za gitaru

Federico Moreno Torroba:
Sonatina
Allegretto
Andante
AllegroTOMISLAV VUKŠIĆ (1980) rođen je u Zagrebu, gdje na Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski završava srednje glazbeno obrazovanje (prof. Podvorac), a studij gitare potom upisuje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u razredu red. prof. Darka Petrinjaka. Na Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa (županijsko, državno) 2003. osvaja prvu i drugu nagradu.
Usavršava se na seminarima kod uglednih predavača (I. Römer, A. Gilardino, Z. Dukić, P. Steidel, P. Márquez...).

slika


Pregled