Zbivanja

Matica hrvatska

Predstavljanje knjiga: ČEDOMIL ŠILIĆ; ENDEMIČNE I RIJETKE BILJKE PARKA PRIRODE BLIDINJE *** ČEDOMIL ŠILIĆ; ATLAS DENDROFLORE, DRVEĆE I GRMLJE BOSNE I HERCEGOVINE *** STJEPAN SUČIĆ; VELIKI PEHAR VINA, Vino u hrvatskom pjesništvu

Zagrebački velesajam - Sajam Interliber, VI. paviljon, štand Matice hrvatske, četvrtak, 10. studenoga u 12 sati
Suorganizator: OGRANAK MATICE HRVATSKE ČITLUK


***

Knjige će predstaviti:

Andrija Stojić, predsjednik Ogranka Čitluk
Stjepan Sučić, potpredsjednik Matice hrvatske
akademik Josip Bratulić

slika slika slika


Pregled