Zbivanja - okrugli stol

Matica hrvatska, Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos

Okrugli stol MEDIJSKA KLEVETA I SANKCIJE

Utorak, 12. srpnja 2011. u 10 sati, Mala dvorana Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb
Na Okruglom stolu akademski će specijalisti za masovne medije, specijalisti pravnih, društvenih i humanističkih znanosti te predstavnici medija razmotriti prijedloge za sankcioniranje nedjela protiv časti i ugleda u tekstu nove verzije Kaznenog zakona. Radna skupina za izradu prijedloga novog Kaznenog zakona predložila je za klevetu i mogućnost zatvorske kazne, ali je Ministarstvo pravosuđa bez javne rasprave i riječi medijskih stručnjaka odustalo, pod pretpostavljenim pritiskom, od zatvorske kazne i utvrdilo samo novčanu kaznu. Postojeća zakonska regulativa nema instrumente za naplatu novčane kazne, pa oštećeni ne može ostvariti ustavno pravo na pravedno suđenje, što pomaže da se laž preinači u tobožnju društvenu vrijednost.

Dosadašnja rasprava pokazala je načelno dva diskursa. Prvi, u diskursu kršćanske građanske kulture, koji predmnijeva kažnjavanje klevete (neistine) kao ozbiljnog i štetnog kaznenog nedjela, što nedvosmisleno upućuje da se radi o društvenom zlu. Drugi, u okviru tobožnje zaštite medijskih sloboda, koji zagovara relativiziranje širenja laži putem medija jer to može biti opasno za slobodu medija, dakle nešto što je društveno prihvatljivo, pa čak i poželjno.

Dosad su u diskusiju bili uključeni pravni stručnjaci i medijski praktičari. U ovu raspravu bit će uključeni i predstavnici akademske zajednice koji istražuju i proučavaju teoriju i praksu društvene odgovornosti masovnih medija, kao i predstavnici društveno relevantnih hrvatskih institucija. Stoga bi na Okruglom stolu mogli biti formulirani zaključci i tih čimbenika kao prilog javnoj raspravi o novom Kaznenom zakonu.

slika


Izlagači:

slika
Zorislav Lukić, Matica hrvatska

slika
doc. dr. sc. Đorđe Obradović, Studij Mediji i kultura društva, Sveučilište u Dubrovniku

slika
prof. dr. sc. Stjepan Malović, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zadru

slika
doc. dr. sc. Damir Ljubotina, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

slika
doc. dr. sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti

slika
doc. dr. sc. Branko Hebrang, Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos

slika
Zdenko Duka, Hrvatsko novinarsko društvo

slika
Anto Mikić, Hrvatski katolički radio

Diskutanti:

slika
Renato Kunić, zamjenik glavne urednice HTV-a

slika
Zvonko Šeb, povjerenik za korisnike usluga HRT-a


slika
Vladimira Hebrang-Danko, odvjetnica, Zagreb


Organizacijski odbor
Branko Hebrang
Zorislav Lukić
Maja Mihovilović
Mirko Cvjetko
Pregled