Zbivanja

Salon Matice hrvatske

Predavanje Nikole Vuletića - DALMATSKI JEZIK, IZUMRLI ROMANSKI JEZIK NA JADRANU I NJEGOVI OSTACI U HRVATSKOM

četvrtak, 8. svibnja 2008. u 18:30, Matica hrvatska, Strossmayerov trg 4
slika
Nikola Vuletić (1979) rođen je u Zadru, na čijem je sveučilištu doktorirao s temom iz dalmatistike. Na istom sveučilištu zaposlen je kao viši asistent za romanistiku te je voditelj Centra za galješke studije.Dalmatskim jezikom uopćeno nazivamo skup srodnih idioma iliroromanske grupe, izumrlih romanskih govora kojima se služilo autohtono romansko stanovništvo, ali po svemu sudeći i mnogi dalmatinski Hrvati, u međusobno nepovezanim enklavama u Dalmaciji, od vremena preobrazbe latinskog u romanske jezike pa najkasnije do početka XVI. stoljeća, s jednom iznimkom: u gradu Krku taj se jezik govorio do 1898. U ovom će predavanju, uz opće napomene o novim spoznajama vezanim uz Tuonu Udainu, posljednjega govornika dalmatskog, težište biti na dalmatskim leksičkim prežicima u hrvatskim obalnim i otočnim govorima, njihovom značenju za hrvatski jezik te za hrvatski mediteranski i europski identitet.


voditelj Salona Matice hrvatske Vanja Brkljač


Pregled