Zbivanja - izložba

Galerija Matice hrvatske

400 godina Hrvata u Beču

slikaslika


Hrvatski centar u Beču priredio je od 20. do 22. studenoga 2009. znanstveni simpozij s temom 400 godina Hrvata u Beču. Namjera je bila ukazati na višestoljetnu povijest doseljavanja Hrvata u Beč, te podsjetiti da su Hrvati već prije četiristo godina (1609) imali svoje Hrvatsko Selo (Crabatendoerfel/Krowotendoerfel) na području nekadašnjega bečkog predgrađa Spittelberga (Spitaljbrega).

Naime, iz 1609. potječe prvi prikaz Hrvatskoga Sela, bakrorez Vogelschau, čiji je autor Jakob Hoefnagel iz Antwerpena (1575-1630), dvorski slikar cara Rudolfa II. Ta ptičja perspektiva Beča zasigurno je najpoznatiji i najegzaktniji prikaz toga grada u ranom novovjekovlju.

Simpozij je bio popraćen i izložbom o Hrvatskom Selu, razorenom u drugoj turskoj opsadi Beča 1683., i bečkim Hrvatima, koji su svoj gradišćanskohrvatski govor sačuvali do današnjih dana.

Izložbu su autorski osmislili dr. Josip Seršić i Mijo Jurić sa suradnicima Gabrielom Novak-Karall i Petrom Tyranom.

Izložba je otvorena od 7. do 12. travnja 2011.

Više o izložbi možete pročitati ovdje.Pregled