Zbivanja

Matica hrvatska

Znanstveni skup i riječi svjedoka HRVATSKA I HRVATSKO PROLJEĆE 1971.

Od 25. do 26. siječnja 2012., Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, zagreb
slikaOrganizacijski odbor:Milan Bešlić, tajnik
Dražen Budiša
Ferdo Bušić †
Jakov Ćurić
Mijo Jukić
akademik Zvonko Kusić
Božidar Novak
Stjepan Sučić
Ante Todorić
dr. sc. Jasna Turkalj
Igor Zidić, predsjednik25. siječnja 2012. u 10 sati

Moderator: dr. sc Ivan Rogić
Teme i izlagače najavljuje: Klara Čičin-Šain


I. Uvodna izlaganja:

Dražen Budiša: Hrvatsko proljeće u povijesnom kontekstu (1945–1991)

Igor Zidić: Upravna tijela Matice hrvatske od 1967. do kraja 1971.

Božidar Novak: Hrvatski politički vrh u Hrvatskom proljeću


II. Sudionici pokreta, podloga zbivanja, sinergije i proturječja

Dr. sc. Ivan Rogić: Društveni sudionici u procesu liberalizacije 60-tih godina XX. st.

Josip Mihaljević: Liberalizacija šezdesetih godina – podloga Hrvatskog proljeća

Dr. sc. Juraj Kolarić: Crkva u Hrvatskom proljeću

Dr. sc. Miroslav Tuđman: Hrvatsko proljeće i nacionalizam

Dr. sc. Slaven Letica: Gospodarska filozofija Hrvatskog proljeća

Dr. sc. Mladen Vedriš: Ekonomska podloga hrvatskoga pitanja – novo čitanje


III. Hrvatsko proljeće u hrvatskim regijama i drugdje

Ivica Vrkić: Slavonska prošlost u Hrvatskom proljeću

Dr. sc. Darko Dukovski: Hrvatsko proljeće u Istri i Rijeci

Dr. Stipe Trogrlić: Uloga Katoličke crkve u Istri u Hrvatskom proljeću

Božidar Brezinšćak Bagola: Hrvatsko proljeće u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Dr. sc. Ivan Mužić: Hrvatsko proljeće u Splitu

Akademik Ivan Aralica: Hrvatsko proljeće u zadarskom zaleđu

Dr. sc. Hrvoje Klasić: Sisak u Hrvatskom proljeću

Dr. sc. Ivo Lučić: Odjeci Hrvatskoga proljeća u Bosni i Hercegovini

Naco Zelić: Hrvatsko proljeće i bački Hrvati

Dr. sc. Ivan Čizmić: Odnos iseljene Hrvatske prema Hrvatskom proljeću

Jakša Kušan: Hrvatsko proljeće i nova hrvatska emigracija

14–16 sati stanka


IV. Procesi hrvatske nacionalne i političke emancipacije u ideološkoj i političkoj situaciji u Europi i svijetu
Moderator: dr. sc. Jasna Turkalj

Akademik Davorin Rudolf: Hrvatsko proljeće u kontekstu dramatičnih zbivanja u državama europskog socijalizma

Josip Šentija: Hrvatska u međunarodnim odnosima u vrijeme Hrvatskog proljeća

Akademik Zvonimir Baletić: Godina 1971. u svjetlu međunarodnih prilika i odnosa snaga

Dr. sc. Ljubomir Antić: Hrvatsko proljeće – autentičan pokret ili dio globalnoga trenda


V. Gušenje demokratskog i nacionalnog pokreta i praksa »socijalističke represije«: posljedice i odjeci
Moderator: dr. sc. Jasna Turkalj

Dr. sc. Vlado Šakić: Represija kao totalitarni odgovor na liberalne i nacionalne težnje

Dr. sc. Mato Artuković: Kazneni progoni istaknutih sudionika Hrvatskog proljeća kao ekstremni oblik represije

Dr. sc. Berislav Jandrić: Studenti Zagrebačkog sveučilišta, simpatizeri i sudionici Hrvatskog proljeća pod darom državnoga represivnog aparata

Milan Bešlić: Slučaj Alilović

Mr. sc. Marin Sopta: Politički i kulturni procesi u hrvatskom iseljeništvu nakon 1971.

Tomislav Jonjić: Ustavni amandmani i Ustav 1974 – politička strategija prevencije novoga političkog sukoba

Mr. sc. Marko Zubak: Interpretacije Hrvatskog proljeća i suočavanje s komunističkom prošlošću

Nikica Valentić: Hrvatsko proljeće i utjecaj na zbivanja u razdoblju od 1990. do 2012.26. siječnja 2012. u 10 sati

VI. Žarišta otpora totalitarizmu i eksploataciji
Moderator: Stjepan Sučić

Akademik Josip Bratulić: Matica hrvatska i Čakavski sabor

Mr. sc. Božidar Petrač: Društvo hrvatskih književnika 1965–1972.

Stjepan Čuić: Iz onih dana

Stjepan Sučić: Hrvatski sveučilištarci – od pokreta do političke organizacije

Dr. sc. Ante Žužul: Hrvatsko sveučilište – žarište pobune protiv totalitarizma

Božidar Novak: Sloboda misli i novinstva u Hrvatskom proljeću

11–11:30 sati stanka


VII. Dnevni tisak, književna i druga periodika, nakladnici
Moderator: Stjepan Sučić

Dr. sci. Tonči Trstenjak: Političke teme u crkvenim časopisima za vrijeme Hrvatskog proljeća

Milan Bešlić: Neke novine i časopisi Matice hrvatske u Hrvatskom proljeću (Kolo, Dubrovnik, Dometi, Hrvatski tjednik)

Dr. sc. Slavko Slišković: Katolički tisak u Hrvatskom proljeću

Stjepan Sučić: Knjige Matice hrvatske u godinama osvješćivanja i otpora

Dr. sc. Dragutin Pavličević: Povijest, povjesničari i Školska knjiga u hrvatskome nacionalnom pokretu 1970–1971. godine

13:30–16 sati stanka


VIII. Riječ svjedoka
Moderator: Milan Bešlić

Dr. sc. Marko Veselica: Značenje i posljedice Hrvatskog proljeća za budućnost hrvatske države i naroda

Dr. sc. Petar Selem: Stvarnost utopije

Veseljko Velčić: Četiri kapitalna objekta hrvatske kulture

Antun Vrdoljak: Godine nadanja

Dr. sc. Juraj Kolarić: Moja sjećanja na Hrvatsko proljeće

Akademik Ante Stamać: Promatrač sa strane

Dr. med. Goran Dodig: Sjeme budućnosti iznad progona i robijanja

Vladimir Žmak: Sinaxis u Hrvatskom proljeću

Dr. med. Velimir Božikov: Prinos studenata demokratizaciji Hrvatske

Zvjezdana Znidarčić Begović: Studentski politički život na Sveučilištu

Igor Zidić: Neizgovoreno. Sjećanja.


slika
Uvodni govor potpredsjednika Matice hrvatske Stjepana Sučića


Pregled