Zbivanja - predavanje

Odjel za tehničku kulturu Matice hrvatske

Predavanje prof. dr. sc. Bojana Jerbića PAMETNI STROJEVI - KOLIKO MOGU NAUČITI OD NAS

Petak, 9. prosinca 2016. u 18:30 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

Sukladno ubrzanom tehnologijskom razvoju robotika već duže vrijeme proširuje objekt vlastite definicije, od programabilnog stroja do kognitivnog agenta koji će promijeniti naš život kako fizički, tako i emotivno i etički. Zbog sve intenzivnije integracije robota u nove segmente ljudskog djelovanja skloni smo ih promatrati kroz antropološke parametre. Iako su još Leibniz i poslije Kant, pa i drugi sljedbenici, zagovarali računarsku teoriju uma (tzv. computationalism), svojevrsnu analogiju uma i mozga s računarskim programom i računalom, prema Gödelovu ”teoremu nepotpunosti” proizlazi da ljudski um nema uporište u Turingovu stroju ili teoriji automata. Vječno pitanje: Mogu li strojevi misliti?, još će dugo opterećivati znanstvene i paraznanstvene rasprave. Ipak, novi pogledi na teoriju uma otvaraju ortogonalne pristupe oblikovanju kognitivnih modela temeljenih na novim teorijama prezentacije znanja i znanja o znanju, koji polaze od bioloških i socijalnih premisa.

U izlaganju će biti istaknuti glavni izazovi u razvoju kognitivnih strojeva, od semantičke percepcije, učenja, interakcije do preispitivanja tehničke inkarnacije kibernetičkih sustava. Posebno će biti predstavljena originalna istraživanja zasnovana na samoorganizirajućim modelima učenja, evolucijskim metodama te vjerojatnosnim modelima oblikovanja robotskoga ponašanja kroz interakciju robota i ljudi. Predstavit će se bionika, kao jedan od glavnih znanstvenotehnoloških i etičkih izazova današnjice, adresirajući moguće smjerove istraživanja.

 

Dr. sc. Bojan Jerbić redoviti je profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava. Predaje brojne kolegije iz područja projektiranja automatskih sustava, inteligentne robotike i inženjerskog računarstva te je zaslužan za stalni razvoj i uvođenje novih nastavnih sadržaja.

Znanstvena istraživanja provodi u području umjetne inteligencije u robotici. Bavi se istraživanjem i razvojem inteligentnih modela upravljanja višeagentskim robotskim sustavima, interakcijom robota i ljudi i modelima robotske svijesti. Usavršavao se u SAD-u, a zajedno sa svojim suradnicima održava suradnju s mnogim europskim sveučilištima. Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova, tri knjige te sudjelovao u brojnim istraživačkim i razvojnim projektima. Održao je tridesetak pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Zahvaljujući istraživačkim projektima i suradnji s gospodarstvom razvio je jedan od najnaprednijih laboratorija za primijenjenu robotiku u Europi.

Član je uredničkog odbora uglednih časopisa International Journal of Simulation Modeling i Transactions of FAMENA. Također, predsjednik je Hrvatskog društva za sustave, tajnik Odjela sustava i kibernetike Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj i Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Pregled