Zbivanja - predavanje

Odjel za demografiju Matice hrvatske

Predavanje dr. sc. Lidije Barišić ČIMBENICI NARODNOSNIH PROMJENA NA VUKOVARSKOM PODRUČJU IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Ponedjeljak, 5. prosinca 2016. u 19:00 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb


Usporednom analizom podataka triju popisa stanovništva (1910, 1921. i 1931) u dvjema popisnim kategorijama (materinski jezik i vjeroispovijed) utvrđena su dva strukturna procesa (asimilacija i kolonizacija), koja su obilježila promjene etnokonfesionalne strukture stanovništva Vukovara i vukovarskoga područja između dva svjetska rata. Oba su procesa rezultat promjene ustavno-pravnog okvira do koje je došlo 1918. Demografski podaci (brojčani udjeli i prostorni raspored etnija) u kombinaciji s arhivskim dokumentima i tadašnjim tiskom čine osnovu historijsko-socijalne  analize  vukovarskoga  područja, i to s posebnim osvrtom na međuetničke odnose, reakcije na promjenu ustavno-pravnog okvira i konfliktne potencijale koji se stvaraju. Sve je dokumentirano objavljenim i neobjavljenim, službenim i arhivskim podacima iz popisa stanovništva.Lidija Barišić (Vukovar, 1960) diplomirala je i doktorirala na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Bavi se historijskom demografijom, istražujući broj, raspored i društveni položaj etničkih zajednica na vukovarskom i srijemskom prostoru, s posebnim osvrtom na međuetničke odnose nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije.
Pregled