Zbivanja - znanstveni skup

Odjel za povijest Matice hrvatske

Međunarodni znanstveni skup FRANJO JOSIP I HRVATI U PRVOME SVJETSKOM RATU

Ponedjeljak, 21. studenoga 2016. u 09:00 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb
slika

   Preuzmi program skupa
   Preuzmi plakatProgram:

9.15
Otvaranje skupa / Opening Ceremony

9.45
MANFRIED RAUCHENSTEINER
Sveučilište u Beču
University of Vienna
Posljednji mjesec cara Franje Josipa: smrt pred očima
The Emperor Francis Joseph's Last Month: Facing Death

10.00
ANDRÁS GERŐ
ELTE & CEU, Institut za habsburšku povijest, Budimpešta
ELTE & CEU, Institute of Habsburg History, Budapest
Promjene u sjećanju na Franju Josipa u Mađarskoj
Changing Memory of Francis Joseph in Hungary

10.15
IMRE RESS
Institut za povijest Mađarske akademije znanosti, Budimpešta
Hungarian Academy of Sciences, Institute of History, Budapest
Utjecaj mađarskih političara na vanjsku politiku Franje Josipa (1914.-1916.)
The Influence of Hungarian Politicians on the Francis Joseph’s Foreign Policy (1914-1916)

10.30
KRISZTIÁN CSAPLÁR DEGOVICS
Institut za povijest Mađarske akademije znanosti, Budimpešta
Hungarian Academy of Sciences, Institute of History, Budapest
Franjo Josip i Albanci (1912.-1916.)
Francis Joseph and Albanians (1912-1916)

10.45
ANDREJ RAHTEN
Znanstveno-istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Ljubljana
Slovenian Academy of Sciences and Arts, Research Centre, Ljubljana
Franjo Josip i slovenski austro-dinastički patriotizam
Francis Joseph and Slovenian Austro-Dynastic Patriotism

11.00        Rasprava / Discussion

11.30        Stanka / Break

12.00
Predstavljanje knjige / Book presentation
Manfried Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914-1918 (predstavljači: Dinko Šokčević i Manfried Rauchensteiner)
Manfried Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914-1918 (presented by Dénes Sokcsevits and Manfried Rauchensteiner)               

12.30
Predstavljanje knjige / Book presentation
Franc Jožef
, uredio Gregor Antoličič
(predstavljači: Andrej Rahten i Gregor Antoličič)
Franc Jožef, edited by Gregor Antoličič (presented by Andrej Rahten and Gregor Antoličič)

13.00
Stanka / Break

15.00
LADISLAV HEKA
Pravni fakultet Sveučilišta u Segedinu
University of Szeged, Faculty of Law
Franjo Josip I. i hrvatsko-ugarska državna zajednica u Prvome svjetskom ratu
Francis Joseph I and the Hungarian-Croatian State Union in the First World War

15.15
MIRA KOLAR (Zagreb)
Promjene u odnosu cara i kralja Franje Josipa prema Hrvatskoj na području gospodarstva i prometnica
Changes in the Policy of the Emperor and King Francis Joseph towards Croatia in the Fields of Economy and Communications

15.30
ŽELJKO HOLJEVAC
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences
Franjo Josip na odru: Hrvati i habsburško prijestolje 1916. godine
Francis Joseph on Catafalque: Croats and the Habsburg Throne in 1916

15.45
ZDRAVKA JELASKA MARIJAN
Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Croatian Institute for History, Zagreb
Dalmacija u koroti za carem i kraljem Franjom Josipom I.
The Mourning in Dalmatia for the Emperor and King Francis Joseph I

16.00
TADO ORŠOLIĆ
Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
Croatian Academy of Sciences and Arts, Institute for Historical Sciences, Zadar
Odjeci smrti cara Franje Josipa u Dalmaciji i dalmatinske postrojbe u 1916. godini
The Echoes of the Francis Joseph's Death in Dalmatia and the Dalmatian Troops in 1916

16.15
ELA JURDANA
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Croatian Historical Museum, Zagreb
Uzajamnost i vjera u budućnost: Za kralja i domovinu
Reciprocity and Faith in the Future: For King and Homeland 

 

16.30
Stanka / Break

17.00
LJILJANA DOBROVŠAK
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Zagreb
Spomenici kojih više nema: ugarsko-hrvatski kralj Franjo Josip I.
No Longer Existing Monuments: the Hungarian-Croatian King Francis Joseph I

17.15
BORIS KUKIĆ (Zagreb)
Pokušaj podizanja spomenika kralju Franji Josipu I. u Zagrebu tijekom Prvoga svjetskog rata (1917./1918.)
An Attempt to Raise the Monument of the King Francis Joseph I in Zagreb during World War I (1917/1918)

17.30
NIKOLA TOMINAC (Dugo Selo)
Hrvati u carsko-kraljevskoj vojsci i njihov ratni put u Prvome svjetskom ratu
Croats in the Imperial-Royal Army and their War Paths in the First World War

17.45
IVAN MIRNIK
Arheološki muzej, Zagreb
Archaeological Museum, Zagreb
Ljetopis carske i kraljevske pješačke kadetske škole u Karlovcu
The Yearbook of the Imperial and Royal Infantry Cadet School in
Karlovac

18.00
JEVGENIJ PAŠČENKO
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences
Ukrajina u sudbini Wilhelma Habsburga
Ukraine in the Wilhelm Habsburg's Fate

18.15
ŽELJKO BARTULOVIĆ
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
University of Rijeka, Faculty of Law
INES MAMULA (Zagreb)
Općina Veprinac tijekom Prvoga svjetskog rata (1914.-1918.)
The Municipality of Veprinac during World War I (1914-1918)

18.30
Rasprava / Discussion
Zatvaranje skupa / Closing Ceremony


Pregled