Zbivanja - predavanje , znanstvena tribina

Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske

Znanstvena tribina TRAGOVI KATAKLIZMIČKOG TSUNAMIJA NA HVARU RAZOTKRIVAJU TAJNU STARU 66 MILIJUNA GODINA uz predavanje dr. sc. Tvrtka Korbara

Srijeda, 18. svibnja 2016. u 18:00 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb
slika

U gradu Hvaru, u obalnom pojasu uvale Majerovica, nalaze se otkriveni planetarno jedinstveni tragovi kataklizmičkoga tsunamija, izazvana udarom asteroida u području današnjeg Meksika (Yucatan), koji je prije 66 milijuna godina preplavio i područje današnje jadranske obale (KORBAR i sur. 2015).
Tada je tamo postojala Jadranska karbonatna platforma, koja je izgledala baš poput današnjih Bahama – plitko, toplo, tropsko more prepuno života, niski pješčani otočići i nisko kopno po kojem su hodali dinosauri. Mulj i pijesak taložen na dnu tog mora danas je okamenjen (litificiran), zajedno s fosilnim ostacima pradavna života, a od tog kamena, odnosno stijena (uglavnom vapnenca) izgrađeni su jadranski otoci i dinarske planine.
Ta drevna katastrofa od goleme je važnosti za razvoj života na Zemlji. Dinosauri, najopasniji tadašnji grabežljivci, nisu preživjeli kataklizmu, a sisavci su, unatoč pretrpljenim gubicima, uspješnije nastavili razvoj u toga dana započetu geološku razdoblju, kenozoiku, do danas poznatih vrsta.

Tvrtko Korbar (1969), geolog, znanstveni savjetnik pri Hrvatskom geološkom institutu, diplomirao je 1995. na zajedničkom studiju geologije Rudarsko-geološko-naftnog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao 1999. i doktorirao 2003. Bavi se geološkim kartiranjem, regionalnom geologijom, stratigrafijom i karbonatnom sedimentologijom naslaga vanjskih Dinarida i jadranskoga predgorja. Dosad je ukupno objavio 75 znanstvenih, stručnih i popularnih radova, od kojih su oni znanstveni prema najpopularnijoj svjetskoj bazi citirani više od 340 puta.

Voditeljica: mr. sc. Jasna Matekalo Draganović, pročelnica Odjela za prirodoslovlje i matematikuPregled