Vijenac 667

Zadnja stranica

Suvremeni mitovi

Viktor Žmegač

Večernji zapisi
Viktora Žmegača

Suvremeni mitovi

Već sam prije upozoravao na Barthesovo djelo, no danas se nameće potreba da se istraže novi modeli ponašanja, što ih francuski autor prije šezdesetak godina nije mogao poznavati. Želim ovdje dati nekoliko poticaja mitologijama današnjega svijeta

i Na točku

Joško Marušić

i Na točku

Vijenac 667

667 - 26. rujna 2019. | Arhiva

Klikni za povratak