Vijenac 667

Glazba

Švedska u Varaždinu

Piše Zdenka Weber

49. Varaždinske barokne večeri, 20. rujna–1. listopada

Švedska u Varaždinu

Svečanosti barokne glazbe u Varaždinu razvile su se zadnjih godina u festival čije je značenje daleko prešlo hrvatske granice i za varaždinski festival zainteresiralo brojne europske, pa i izvaneuropske države

DJ filma

Pop scriptum Denisa Leskovara

DJ filma

Ella kakvu svijet ne zna

Jazz ad libitum Mladena Mazura

Ella kakvu svijet ne zna

Devedesetogodišnjak čiji žar ne jenjava

Marija Saraga

Uz 90. obljetnicu Simfonijskog orkestra HRT-a, Zagreb, Lisinski, 19. rujna

Devedesetogodišnjak čiji žar ne jenjava

Promotori nacionalne glazbe

Tatjana Alajbeg

Post festum: 10. MAG festival, Split, 28. kolovoza–7. rujna

Promotori nacionalne glazbe

Vijenac 667

667 - 26. rujna 2019. | Arhiva

Klikni za povratak