Vijenac 659

Matica hrvatska

IN MEMORIAM: ANAMARIJA PALJETAK (1937–2019)

Zbogom, draga Anuška!

OMH U DUBROVNIKU

Nakon duge bolesti 17. svibnja zauvijek nas je napustila Anamarija Paljetak rođ. Kobal, prevoditeljica, lektorica, urednica i supruga akademika Luka Paljetka. Pokojna gospođa Paljetak, za prijatelje jednostavno – Anuška, bila je dugogodišnja aktivna članica Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku: u nekoliko mandata bila je članica predsjedništva Ogranka te urednica i autorica knjiga s bogatim prevoditeljskim opusom. Posljednji ispraćaj Anamarije Paljetak bio je 18. svibnja na groblju Gospe od Milosti na Dančama.

Anamarija Paljetak rođena je 3. kolovoza 1937. u Idriji (Slovenija). Završila je Filozofski fakultet u Ljubljani (studijske grupe slovenski jezik i književnost i povijest umjetnosti) i potom je radila kao lektorica za slovenski jezik na Filozofskome fakultetu u Zadru da bi se naposljetku sa suprugom preselila u Dubrovnik, u kojemu je ostala do kraja života. Od 1983. bila je samostalna umjetnica (prevoditeljica) i članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Osim prevođenja, istraživala je i pisala o hrvatsko-slovenskim književnim i kulturnim vezama. Uz ostale, prevela je Hienga, Kosovela, Kmecla, Jesiha, Kosa, Šömena i druge autore. Za svoj prevoditeljski rad primila je 1986. Župančičevu listinu, ugledno priznanje koje prevoditeljima sa slovenskog jezika dodjeljuje Društvo slovenskih pisateljev.

U izdanju Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku objavljena je njezina knjiga Znameniti Dubrovčani u časopisu Ljubljanski zvon (2006), priredila je dvosveščano izdanje Književna kritika o Luku Paljetku (2013), a 1985. sastavila i objavila Bibliografiju časopisa Dubrovnik (1955–1984) donijevši uvodno i korisne podatke za raniju povijest časopisa. Upravo je u časopisu Dubrovnik Anamarija Paljetak objavila tijekom godina velik broj prevoditeljskih priloga i prikaza različitih publikacija. Njezin vedar duh, marljivost i kolegijalnost bili su godinama od nemjerljivoga značenja u različitim aktivnostima dubrovačkoga ogranka Matice hrvatske.

Vijenac 659

659 - 6. lipnja 2019. | Arhiva

Klikni za povratak