Vijenac 625

Razgovor

BiH je nedovršena država

Razgovarao Andrija Tunjić

Božo Ljubić, političar i liječnik

BiH je nedovršena država

Odbijanje da se u Federaciji BiH izaberu legitimni predstavnici hrvatskog naroda vodi destabilizaciji BiH / Europski parlament traži da se BiH konstituira na načelima federalizma i legitimnoga predstavljanja naroda i građana /Bošnjačka politika pokušava BiH napraviti isključivo nacionalnom državom Bošnjaka muslimana / ...

Vijenac 625

625 - 15. veljače 2018. | Arhiva

Klikni za povratak