Vijenac 625

Druga stranica

Goran Galić novi glavni urednik Vijenca

Redakcija

Glavni odbor Matice hrvatske 9. je veljače dosadašnjeg v. d. glavnog urednika Gorana Galića imenovao za novoga glavnog urednika Vijenca. Na čelu najstarijega hrvatskog lista za kulturu Galić je naslijedio Luku Šeputa, glavnog urednika Vijenca od 2009, koji je u svibnju prošle godine imenovan glavnim urednikom Matičina nakladništva.

 


Galić je član redakcije Vijenca od 2011.
Snimio Mirko Cvjetko

   

Izlažući svoj program Galić je kazao da Vijenac vidi kao središnje novine svih hrvatskih intelektualaca i umjetnika koje redovito, informativno i kritički, biranim hrvatskim jezikom, na nacionalnoj razini prate područja definirana u svomu podnaslovu – umjetnost, kulturu i znanost. „Kriteriji selekcije kulturnih sadržaja prije svega su umjetnička i estetska vrijednost, a kriteriji za izbor suradnika stručnost, vještina u pisanju i iskustvo. Velika vrijednost i komparativna prednost Vijenca njegovanje je umjetničke kritike. Uz izvještavanje o vodećim umjetnicima iz pera najpozvanijih kritičara i novinara, od kojih su mnogi već godinama stalni Vijenčevi suradnici, Vijenac treba prepoznavati i afirmirati darovite mlade umjetnike te odgajati novinare u području kulture“, rekao je Galić i najavio više priloga o kulturi Hrvata izvan domovine te jačanje suradnje s Matičinim odjelima i ograncima, sveučilištima, HAZU-om, Hrvatskom maticom iseljenika te svim zainteresiranim kulturnim, umjetničkim i znanstvenim ustanovama te strukovnim udrugama. Dodao je da Vijenac dijelom treba biti i Matičina tribina te u skladu s tim u određenoj mjeri pratiti i ključne društvene teme, osobito one koje nemaju pristup medijima. „Prilozi o društvenim temama ne smiju se svesti na jalova ideološka prepucavanja koja dijele hrvatsko društvo, što je nažalost postalo naša medijska svakodnevica, već trebaju počivati na stručnoj ekspertizi autora i na istraživačkom novinarstvu, na potrazi za rješenjima i na načelu činjenice su svete, a komentar je slobodan. Vijenac će u narednom razdoblju biti predvodnik takva novinarstva.“

Goran Galić (Sisak, 1988) u novinarstvu je već deset godina. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2013. diplomirao je hrvatsku kulturu i komunikologiju. Novinarsku praksu pohađao je u više redakcija, uključujući i Obrazovni program Hrvatske radiotelevizije, a nakon završene Komunikološke škole Matice hrvatske 2010. započinje suradnju s Vijencem kao vanjski suradnik. Od 2011. stalni je član uredništva i do 2015. obnaša dužnost urednika deska i tajnika redakcije. U listopadu 2015. imenovan je zamjenikom glavnog urednika, a u svibnju 2017. vršiteljem dužnosti glavnog urednika. Utemeljitelj je i voditelj projekta ­Medijski susreti u Matici hrvatskoj.

Vijenac 625

625 - 15. veljače 2018. | Arhiva

Klikni za povratak