Vijenac 600

Druga stranica

DODIJELJENE NAGRADE HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA

Najbolje od hrvatske arheologije

Jelena Savić

Svečana dodjela nagrada Hrvatskog arheološkog društva održana je 21. veljače u palači Matice hrvatske u organizaciji Hrvatskog arheološkog društva i Odjela za arheologiju i etnologiju MH. Nagrada Don Frane Bulić za životno djelo pripala je Korneliji Minichreiter, koja je svojim postignućima tijekom djelovanja kao znanstvena savjetnica pri Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Osijeku i Instituta za arheologiju u Zagrebu uvelike pridonijela hrvatskoj arheologiji. Redovita godišnja nagrada Josip Brunšmid dodijeljena je Tatjani Bradara i Ondini Krnjak za projekt Istra, lav i orao koji je okončan iznimnom izložbom te popratnim katalogom.

Hrvatska arheologinja Kornelija Minichreiter rođena je 1944. Diplomski i doktorski studij arheologije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktoriravši 1990. Od 1972. do 1992. radila je kao arheologinja konzervatorica u Osijeku, a od 1992. do 2009. u Institutu za arheologiju u Zagrebu. Kornelija Minichrichter bavi se proučavanjem neolitičke starčevačke kulture kao i kasnobrončanodobne skupine Barice–Gređani. Istražila je raširenost starčevačke kulture na tlu Hrvatske i dokazala njezino postojanje od najranije faze. U Slavoniji i Baranji vodila je velik broj zaštitnih iskapanja, stoji u obrazloženju nagrade. Njezina su najvažnija djela: Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj, Slavonski Brod, Galovo, deset godina arheoloških istraživanja te Beketinci, Bentež, naselja iz eneolitika, ranog i kasnog srednjeg vijeka, objavljena u koautorstvu sa Zorkom Markovićem.

Znanstvena trojezična monografija Temporis signa: arheološka svjedočanstva istarskog novovjekovlja autorski je projekt Tatjane Bradara i Ondine Krnjak, pulskih arheologinja. Monografija upotpunjuje veliku izložbu Istra, lav i orao, predstavljajući bogate nalaze koji se čuvaju u Novovjekovnoj zbirci Arheološkog muzeja Istre. Sačuvana materijalna ostavština spomen je na razdoblja od 14. do 18. stoljeća, kada je Istra bila podijeljena između Mletaka i Austrije.

Hrvatsko arheološko društvo dodjeljuje nagrade i diplome istaknutim članovima Društva koji su djelovanjem na području arheologije zadužili struku protekle godine (nagrada Josip Brunšmid) ili cjeloživotnim dostignućima na tom polju (nagrada za životno djelo Don Frane Bulić). Vrednuju se izložbe, konzervatorski i znanstveni rad, uvođenje novih metoda ili uključivanje arheoloških spomenika u turističku ponudu.

Vijenac 600

600 - 2. ožujka 2017. | Arhiva

Klikni za povratak