Vijenac 578

Društvo

Šaćir Filandra

Islam i demokracija

Kad demokracija rađa šerijat

Je li liberalna demokracija, kao proizvod Zapada i njegova nasljeđa, kompatibilna s islamom? Na muslimanima je da daju odgovor na to pitanje, a praksa pokazuje da svi muslimani ne daju isti odgovor na isto pitanje

Vedran Obućina

Sto godina islama u Hrvatskoj

Uzoran model za skladan suživot

Prva džamija u Hrvatskoj sagrađena je tek 1942. Ante Pavelić iskoristio je zapravo Umjetnički paviljon u samu srcu hrvatske metropole te ga preinačio u džamiju dodavši tri minareta. Muzej je projektirao Ivan Meštrović, koji se iznimno protivio njegovoj prenamjeni

Vijenac 578

578 - 28. travnja 2016. | Arhiva

Klikni za povratak