Vijenac 577

Povijest

Stipe Botica

Feljton: Dobrotvori Matice hrvatske (I. dio)

Počeci Matice hrvatske

U prvim Matičinim pravilima već je određena svrha novoga društva: obrazovanje ilirskoga jezika i književnosti te izdavanje „naučne, poučne i beletrističke knjige“. Na taj su način ilirci smisleno pridonosili snaženju kulta knjige, koji je u građanskom društvu preporođene Hrvatske tridesetih godina 19. ...

Vijenac 577

577 - 14. travnja 2016. | Arhiva

Klikni za povratak