Vijenac 575

Komentar

Ante Bežen

Iz metodičkog kuta

Je li kurikul „tempirana bomba“?

Problem novog kurikula nije samo lektira, nego i drugi jaki dezintegrirajući čimbenici. Osim toga, on ima političko značenje jer je nacionalni kurikul, kao slika obrazovnih ciljeva za nove generacije, nedvojbeno strateški politički interes svake zemlje pa

Ivo Rendić-Miočević

Novi kurikul

Drugi rekvijem za nastavu povijesti

Hrvatski povjesničari „reformatori“ dobivaju pohvale iz Europe jer u udžbenicima napuštaju nacionalni pojmovnik, a usmjeravaju se prema neutralnom, što se očituje u napuštanju anti­jugoslavenskih poruka. Upravo taj „uravnoteženi“ rječnik smjera brisanju nacionalne memorije

Vijenac 575

575 - 17. ožujka 2016. | Arhiva

Klikni za povratak