Vijenac 574

Tema

Tomislav Raukar

Uz prvi svezak nove Matičine Povijesti Hrvata: Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku

Nova zraka u hrvatskoj historiografiji

Matičina povijest ranoga hrvatskog srednjeg vijeka djelo je pretežno mlađeg naraštaja hrvatskih povjesničara. U knjizi gotovo enciklopedijskog formata oni mnogo iscrpnije izlažu o pojedinim pitanjima no što se to činilo u starijim povijesnim sintezama. Grafičkim izgledom, pak, knjiga je upravo besprijekorna

Franjo Šanjek

Nova zraka u europskom svjetlu – objavljen prvi svezak Povijesti Hrvata

Cjelina rane hrvatske prošlosti

Namjera je izdavača i autora na jednom mjestu dati sustavan pregled političke povijesti, ali i cjelovitu sliku društvenoga, gospodarskog i kulturnog gibanja u svim njihovim aspektima, koje su u danom povijesnom trenutku karakterizirale razvoj cjelokupnoga hrvatskog prostora

Vijenac 574

574 - 3. ožujka 2016. | Arhiva

Klikni za povratak