Vijenac 574

Filozofija

Željka Metesi Deronjić

Tiskan zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću: Ad laborem indigentia cogebat

Mozaik predanosti fra Serafina Hrkaća

Radovi okupljeni u zborniku vrijedan su prilog upoznavanju Serafina Hrkaća kao iznimna znanstvenika i predana istraživača kojega je „potreba silila na rad“, ali, još važnije, kao čovjeka čija veličina leži u jednostavnosti

Vijenac 574

574 - 3. ožujka 2016. | Arhiva

Klikni za povratak