Vijenac 571

Aktualno

Jure Vujić

Budućnost nacionalne države

Istinski suverena Hrvatska ili korporacijska država?

Naivno je misliti da je za obranu suverenosti države dovoljno braniti granice i nacionalni identitet. Danas neke multinacionalne korporacije i međunarodne organizacije imaju daleko veću gospodarsku i financijsku moć od samih država jer im količina stečenog

Drago Čengić

Reformska orijentacija nove hrvatske vlasti

Nova Vlada i reforme: što i za koga?

Reforme samo radi spašavanja kreditnog rejtinga zemlje i prilagođavanja državnih službi normalnoj akumulaciji stranoga kapitala mogu, ali i ne moraju voditi ka krajnjem cilju reformiranja – većoj razvojnoj autonomiji države kao zasebnoga entiteta i građana

Vijenac 571

571 - 21. siječnja 2016. | Arhiva

Klikni za povratak