Vijenac 549

Tema

Damir Barbarić

Politički život Grka

Na izvoru demokracije

Grci su u demokraciji, u njezinu vrhuncu i punom cvatu, iskusili mnogo više od uobičajene politike, naime poseban način da se bude čovjekom, takav način ljudskog bitka koji ih je neodoljivo privukao i potaknuo na zapanjujući, povijesno jedinstveni angažman slobodnih građana u ...

Vijenac 549

549 - 19. ožujka 2015. | Arhiva

Klikni za povratak