Vijenac 547

Druga stranica

Vijenac 547

S A D R Ž A J

Martina Prokl Predragović

Suradnja Moderne galerije i talijanske Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Hrvati među velikanima

Goran Galić

Predstavljena izdavačka djelatnost Hrvatskoga državnog arhiva

O intelektualcima i plemićima

Martina Lončar

Pretpremijera dokumentarnoga filma In odium fidei – Iz mržnje prema vjeri

Rasvjetljavanje prešućivane povijesti

Vijenac 547

547 - 19. veljače 2015. | Arhiva

Klikni za povratak