Vijenac 544

Komentar

Ivan Lovrenović

Odgovor na članak Srećka M. Džaje Hrvatska kultura u Bosni i Hercegovini objavljen u Vijencu br. 542-543

Kako je, ipak, moguće govoriti o kulturnom identitetu Bosne i Hercegovine?

Džaja ustvrđuje kako pučku kulturu „Lovrenović smatra jedinstvenom i osnovnom za kulturni identitet bosansko-hercegovačkog pučanstva“. U mojemu eseju, međutim, ne zastupa se teza o jedinstvenosti pučke kulture u BiH, nego se – što je i metodološki i sadržajno veoma različito – govori ...

Vijenac 544

544 - 8. siječnja 2015. | Arhiva

Klikni za povratak