Vijenac 542 - 543

Zadnja stranica

Vladimir Lončarević

Nova knjiga Bože Skoke Hrvatski velikani

Što je nama domovina danas?

Božo Skoko ispisao je priču, priču koja nam na nov način, uz pomoć ne fiktivnih, nego stvarnih likova predočuje supstancijalne sadržaje našega nacionalnog duha

Joško Marušić

I na točku

Vijenac 542 - 543

542 - 543 - 11. prosinca 2014. | Arhiva

Klikni za povratak