Vijenac 536

Znanost

Kristina Peternai Andrić

Filozofija jezika   John Austin, Kako djelovati riječima, prev. Andrea Milanko

Austin napokon na hrvatskom

John Austin jezik shvaća kao određenu vrstu djelovanja, utjecanja na drugoga, a u temelju tog pristupa nalazi se pojam performativa

Vijenac 536

536 - 18. rujna 2014. | Arhiva

Klikni za povratak