Vijenac 536

Tema

Andrija Tinjić

Reportaža

Stazama i bogazima Asanaginice

Obilazeći zavičaj žrtava balade: Zadvarje, Zagvozd, Klis, Kokoriće kod Vrgorca i Imotski, pokušat ću ustanoviti ne samo geografiju njihova života nego i dokučiti njezinu blizinu u mentalitetu, sjećanju i tradiciji današnjih žitelja Imotske krajine u kojoj se tragedija dogodila

Vijenac 536

536 - 18. rujna 2014. | Arhiva

Klikni za povratak