Vijenac 536

Razgovor

Razgovarao Vedran Obućina

Damir Boras, novi rektor Sveučilišta u Zagrebu

Bez novca nema dobrog sveučilišta

Kvaliteta se ne može poboljšati smanjivanjem broja nastavnika i novaka / Hrvatska si ne može dopustiti da ima samo stručnu razinu obrazovanja / Moramo obrazovati što više ljudi na diplomskoj razini / Očekujemo pad na ljestvicama kvalitete jer se u zadnjih šest ...

Vijenac 536

536 - 18. rujna 2014. | Arhiva

Klikni za povratak