Vijenac 522

Jezikoslovlje

Bernardina Petrović

Kristian Lewis, predsjednik Organizacijskog odbora skupa o Bratoljubu Klaiću

Klaić, svestrani jezikoslovac

Iako je riječ o znanstvenome skupu, vjerujemo da će teme koje se na njemu obrađuju biti zanimljive i onima koji Klaića u prvome redu poznaju kao autora Rječnika stranih riječi za koji neki kažu da je, nakon Biblije i Zagorkinih romana, najprodavanija ...

Vijenac 522

522 - 6. ožujka 2014. | Arhiva

Klikni za povratak