Vijenac 518

O tome se govori

Jure Vujić

Novi politički modeli

Treba li Hrvatska konzervativnu revoluciju?

U hrvatskoj političkoj tradiciji konzervativna revolucija težnja je koja iznad socijalističkog kolektivizma i kapitalističkog individualizma promiče ideju duhovnog preobražaja, obranu europskog identiteta te načelo direktne demokracije, a nasuprot partitokratskoj demokraciji, ekonomizmu i materijalističkoj viziji svijeta koji danas prevladavaju

Vijenac 518

518 - 9. siječnja 2014. | Arhiva

Klikni za povratak