Vijenac 440

Znanost

ROBERT-ALAIN DE BEAUGRANDE I WOLFGANG ULRICH DRESSLER, UVOD U LINGVISTIKU TEKSTA, PREV. NIKOLINA PALAŠIĆ, DISPUT, ZAGREB, 2010.

O tekstu izvan teksta

Katarina Brajdić

Vijenac 440

440 - 13. siječnja 2011. | Arhiva

Klikni za povratak