Vijenac 430

Komentar

REAGIRANJA NA TEKST U VEČERNJEM LISTU

Grube neistine o profesorici Luciani Borsetto

BILJEŠKA NAKON ČITANJA NATUKNICE O LJUBI WIESNERU u ENCIKLOPEDIJI JUGOSLAVIJE

Koliko je, zaista, loša Krležina Enciklopedija Jugoslavije

piše Igor Žic

Vijenac 430

430 - 8. rujna 2010. | Arhiva

Klikni za povratak