Vijenac 430

Književnost

Branko Pilaš (ur.), Zlatni snovi: izbor hrvatskog pjesništva za djecu, Međugorje – Zagreb, 2010.

Bogatstvo kreativnosti

Ljerka Car Matutinović

Knjiga Zlatni snovi nezaobilazno je djelo angažiranoga književnog djelatnika koji je svoj literarni senzibilitet potvrdio i knjigama: Iz novije hrvatske proze, Domovina u srcu, Sjaj hrvatske domovine, Raspršena vrela književnih djela. Branko Pilaš jedan je od onih profesora književnosti koji lijepu knjigu znaju približiti mladom čitatelju unoseći u taj plemeniti posao svu ljubav i primjernu odgovornost. Ljubav prema književnom djelu i radost čitanja nazočne su i u njegovu izboru hrvatskog pjesništva za djecu pa i sama riječ izbor sugerira nam samozatajnu skromnost autora. On, naime, ne pretendira da se njegova knjiga Zlatni snovi nazove antologijom ili čak hrestomatijom za školsku uporabu. Branko Pilaš svoj je izniman trud odabiranja pjesama za djecu podario mladima i najmlađima, ali i onima koji su još mladi u srcu. Namjera je bila edukativna, ali i ponajviše estetska. Ne bez razloga autor ističe poznate misli uglednoga hrvatskog znanstvenika i književnog povjesničara Antuna Barca, koji pišući o razlikama između knjiga za odrasle i djecu naglašava da knjige namijenjene djeci, ako su dobre, „mogu čitati i odrasli i djeca“.

Tim književnoiskustvenim tragom nastali su i Zlatni snovi, maštovito komponirani u šest znakovitih ciklusa: Da bi vazda sretna bila, Na pjesničkim izvorima, Otvaranje novih vidika, U ozračju pjesničke riječi, Široka tematska lepeza, Zablistalo pjesničko praskozorje. Započinjući svoju knjigu Horvatskom domovinom Antuna Mihanovića autor unosi nenametljivu mjeru domoljublja darujući je malim čitateljima za budućnost kojoj kreću ususret. Sljedeće stranice Pjesničkih izvora obogaćene su narodnim stvaralaštvom. Novi vidici otkrivaju razdoblje iz sredine i druge polovice 19. stoljeća, dok nas Ozračje s kraja devetnaestog i iz prve polovice 20. stoljeća uvodi u suvremeno stvaralaštvo za djecu, kada se pojavljuje i hrvatska dijalektalna pjesma, koja je u tzv. antologijama i zbornicima bila zanemarena. Široka lepeza tema obuhvaća umjetnički senzibilitet pjesnika koji su pisali i za djecu, dok Pjesničko praskozorje osvijetljava razdoblje Domovinskog rata i stvaranja neovisne hrvatske države, ali donosi i razgranate motivsko-tematske zaokupljenosti koje su najbliže djeci.

Riječju, knjiga Zlatni snovi završava domoljubnim ozračjem, kao što je i započela, ali i obogaćuje dječji svijet poletom, veselošću, humorom i radovanjem životu. Mnoštvo odabranih pjesnika i mnoštvo nadahnutih pjesama svjedoči bogatstvu kreativnosti. Teško bi bilo nabrojiti sva ugledna imena koja su objavljena u ovoj nesvakidašnjoj knjizi, čiji je autor poštovao i tradiciju i modernost. Hrvatsko pjesništvo za djecu na koje se počesto gledalo svisoka, ovim Zlatnim snovima konačno osvaja osporavani mu identitet i legitimnost.

Nužne bilješke o piscima kratke su, ali korisne kao putokaz za dalja istraživanja. Doista, pune ruke posla za mlade čitatelje i one odrasle koji su zaljubljenici u lijepu pjesmu. To je poruka (i preporuka!) Zlatnih snova.


Vijenac 430

430 - 8. rujna 2010. | Arhiva

Klikni za povratak