Vijenac 423

Komentar

Osvrt na zagrebački Subversive Film Festival

Kada subverzija postane festivalski somnabulizam

Jure Vujić

O OTUĐENOSTI DIJASPORE OD MATIČNE ZEMLJE

Hrvatski kulturni polip

Definira li se dijaspora kao raspršenost naroda zbog emigracije, apsurdno je u tu kategoriju svrstavati bosanskohercegovačke Hrvate. Hrvati se naime nisu najprije doselili unutar granica današnje Hrvatske pa zatim otišli trbuhom za kruhom u Bosnu i Hercegovinu, nego prije vrijedi obrnuto, naime ...

www.umas/hr/odjel-zA likovne-umjetnosti: Participacija, ne simulacija, svibAnj, Stara gradska vijećnica, Split

Edukacija: interakcija i eksperiment

Barbara Vujanović

Vijenac 423

423 - 20. svibnja 2010. | Arhiva

Klikni za povratak