Vijenac 417

Književnost

Milan Rakovac, Besida priletuća, Mala knjižnica DHK, Zagreb, 2009.

Rakovčevi istarski vierši

piše Ljerka Car Matutinović

Od figure do kulture – Retoričko pitanje

Tvrdnja s upitnikom

piše Krešimir BAGIĆ

ANTE TOMIĆ, ČUDO U POSKOKOVOJ DRAGI, NAKLADA LJEVAK, ZAGREB, 2009.

Brđanska romantična komedija

piše STRAHIMIR PRIMORAC

EDWARD ST. AUBYN, MAJČINO MLIJEKO, PREV. LEIRA HARABALJA, ALGORITAM, ZAGREB, 2009.

Razvaline obiteljskog života

piše Božidar Alajbegović

Ivan Rogić Nehajev, Iz zapisa slobodnog suhozidara, HDP, Biblioteka Poezije, Zagreb, 2009.

Misterij svijeta i teksta

Davor Šalat

DON’T YOU FYROM ME. SUVREMENA MAKEDONSKA PRIČA, KNJIŽEVNA REVIJA, br. 2–3, OGRANAK MATICE HRVATSKE OSIJEK, 2009.

Bez pardona

piše Ivica Baković

Ante Stamać, Tragovi, otisci i lica, Altagama, Zagreb, 2009.

Uočavanje semiotičkih poveznica

Zdravko Gavran

Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, gl. ur. Slaven Bačić, sv. I–IX, Hrvatsko akademsko društvo – HAD, Subotica, 2004-2009.

Prvih devet svezaka

piše Tomislav Žigmanov

KNJIŽEVNI GLOBUS

Iva Krtalić Muiesan

Eduard Hercigonja, Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.

Carstvo glagoljice

S novom Hercigonjinom knjigom bolje ćemo razumjeti plodonosno integriranje silnica dvaju osnovnih europskih izvorišta koje je na periferiji dviju Europa odredilo hrvatsku kulturu - Mateo Žagar

SLIKA HRVATA U DJELIMA POVJESNIČARA CARLA G. JACOBSENA I HOLMA SundhaussENA

Hrvati u srpskom okruženju njemačkih autora

Tvrdnje iz djela: • Hrvati su navijestili rat Jugoslaviji • premoć JNA u „građanskome ratu“ prenapuhana je • U Jugoslaviji je srpskim jezikom govorilo 15 milijuna ljudi, a nakon njezina raspada taj se jezik pretvorio u hrvatski, srpski i bosanski • Karadžić ...

Vijenac 417

417 - 25. veljače 2010. | Arhiva

Klikni za povratak