Vijenac 414

Časopis

Kolo, časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu, god. XIX, br. 3–4, Zagreb, 2009.

Kolo vodi vila Hrvatica

piše Nika Štriga

Najnoviji dvobroj Kola na više od dvije stotine stranica donosi niz vrijednih članaka, eseja i umjetničkih tekstova raspodijeljenih u rubrike Književna scena, Novi prijevod, Tema broja, Ogledi, Glazba, Kritika te Građa za enciklopediju Matice hrvatske.

U kući od slova ulomak je neobjavljenoga koautorskog romana Alojza Majetića i Daniele Trputec Glasovi ispod površine. Ljerka Car Matutinović piše čakavsku poeziju Kad srce breme prti, a Tomislav Ribić kajkavsku: Winterreise / Jezuš vu puščavi. Stihove Korijeni i jedra potpisuje Enerika Bijač. Nadalje je objavljen razgovor Davora Šalata s Miroslavom Slavkom Mađerom, dobitnikom nagrade Tin Ujević za zbirku Stihovi dugih naslova, a u nastavku i izbor iz Mađerove poezije, iz spomenute nagrađene zbirke te zbirke Daleki vlak.

Književna se rubrika zatvara kratkom pričom Predraga Jirsaka Tajna Gartengrubberova dobra. U izboru i prijevodu Bosiljke Brlečić slijedi ulomak iz novoga Le Clesiova romana Ritournelle de la faime (Ritornel gladi) 2008.

Tema ovoga broja je djelo, kontekst (renesansa, zadarski krug, domovina) i značenje Petra Zoranića za hrvatsku kulturu, uz 500. obljetnicu rođenja. O Zoraniću pišu Radoslav Katičić, Nikica Kolumbić, Tihomil Maštrović, Josip Lisac, Ivan Kardum i Helena Peričić, Nevenka Nekić te Nenad Vertovšek. O glagoljaštvu i glagolizmu u crkvenom i društvenom životu Hrvata i Slovenaca poučava Josip Bratulić u istoimenom ogledu, a na mijenu kao glavnu osobinu jezika upozorava Mate Kapović u ogledu O „pravilnosti“ u jeziku temeljenu na njegovu predavanju na Salonu Matice hrvatske Treba li govoriti pravilno? U povodu 100. obljetnice rođenja Brune Bjelinskoga posvetu mu piše Zdenka Weber, nazivajući ga „hrvatskim skladateljem europskih obzora“. Književni kritičari u ovome su broju Joža Skok, Tanja Kuštrović i Đuro Vidmarović. Na kraju Vesna Zednik predstavlja dio građe za veliki projekt Matičine Enciklopedije, natuknicu o Shakespeareu, čija su Sabrana djela nedavno i objavljena u Matičinoj nakladi.

Ukratko, Kolo aktivno prati zbivanja na književnoj i teorijskoj sceni i odgovorno prikazuje Matičine novitete.


Vijenac 414

414 - 14. siječnja 2010. | Arhiva

Klikni za povratak