Vijenac 410

Druga stranica

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Kiklop Flakeru

Nika Štriga

Usprkos financijskim problemima, u ponedjeljak 9. studenoga u Puli je održana konferencija za novinare knjižne nagrade Kiklop. Nakon završetka prvoga kruga, glasačko je tijelo odlučilo o nominacijama četrdesetero kandidata za nagradu Kiklop, koja će se ovaj, šesti put, dodijeliti u četrnaest kategorija, a objava dobitnika i svečana dodjela nagrada održat će se u prosincu u sklopu pulskoga Sajma knjiga.

Ove se godine po prvi put dodjeljuje i Kiklop za životno djelo, koji je odlukom upravnog odbora pripao Aleksandru Flakeru. Nagradu je obrazložila Olivera Pleić, članica upravnog odbora nagrade, istaknuvši Flakerov „izniman doprinos hrvatskoj rusistici, teoriji i povijesti književnosti, kao i književnoj komparatistici te književnoj kroatistici, napose na području proučavanja književne ali i općenito umjetničke avangarde, kao i zbog širine njegova književnog rada“.

Aleksandar Flaker redoviti je profesor ruske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, bio je gost predavač na Yale University u SAD-u te na sveučilištima u Amsterdamu, Münchenu, Grazu, Beču, Innsbrucku i Perugii. Član je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dopisni član slovenske i poljske te počasni član Mađarske akademije, kao i Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga društva pisaca i hrvatskoga PEN-a. Dobitnik je više nagrada i priznanja za književnoznanstveni rad, među inim i Nagrade za životno djelo Vladimir Nazor 1984. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova, eseja, članaka i recenzija s područja ruske i hrvatske književnosti i književne teorije, a također je sastavljač i priređivač većega broja antologija i zbornika.

Udruga Sa(n)jam knjige utemeljila je godišnju knjižnu nagradu Kiklop u želji valorizacije nakladničke struke i vrednovanja svih aspekata rada na knjizi.

Vijenac 410

410 - 19. studenoga 2009. | Arhiva

Klikni za povratak