Vijenac 400

In memoriam

In memoriam

Stipe Jukić(1929–2009)

In memoriam

Stipe Jukić(1929–2009)

Napustio nas je zauvijek Stipe Jukić, dugogodišnji član i vrijedan djelatnik Matice hrvatske. Rodio se u Feričancima kao dijete doseljenika iz sinjskoga kraja. Nakon srednje škole završio je geodeziju i geografiju u Zagrebu, gdje se zatim zaposlio i proživio velik dio života. Radni vijek proveo je na brojnim velikim gradilištima u domovini i inozemstvu. U vrijeme Hrvatskoga proljeća bio je među prvima koji su širili hrvatsku riječ i osnivali ogranke Matice hrvatske, a zatim tu nesebičnost i domoljublje platili progonima i zatvorom.

Kad je Hrvatska postala samostalna, Stipe Jukić s novim je poletom nastavio rad u središnjici Matice hrvatske u Zagrebu. Neumorno je obnavljao i osnivao njezine ogranke diljem zemlje, i često je putovao u inozemstvo da među hrvatskim iseljeništvom širi utjecaj naše najstarije kulturne ustanove. Na vlastitu inicijativu poslao ograncima Matice hrvatske dopis preporučivši članstvu da ulicama ili trgovima u svojim mjestima daju ime Matice hrvatske. Mnogi su ga poslušali, sebi i rodu na ponos, a njemu na spomen. Laka mu bila hrvatska zemlja, koju je toliko ljubio.

Mate Maras

Vijenac 400

400 - 2. srpnja 2009. | Arhiva

Klikni za povratak