Vijenac 374

Salon Matice hrvatske

HRVATSKA PREDREFORMACIJSKA BAŠTINA

Dva zaslužna hrvatska dominikanca

Govoreći o složenom tematskom sklopu koji se kronološki proteže na čitavo 15. stoljeće, moramo reći kako se tema usredotočuje na dvije osobe iz hrvatske nacionalne, ali i opće povijesti Crkve koje su aktivno sudjelovale i stvarale povijest Crkve u spomenutom razdoblju. Riječ ...

Vijenac 374

374 - 3. srpnja 2008. | Arhiva

Klikni za povratak